1. Sociale creativiteit

  In het ontwerp -en uitvoeringsproces vinden wij de inbreng van de opdrachtgever en de gebruiker essentieel. Dit betekent dat dit proces middels een open communicatie tussen alle betrokken partijen plaatsvindt om gezamenlijk tot een hoge architectonische kwaliteit te komen. Zeker in het begin van het proces vraagt dit om veel overleg middels ontwerpvarianten om uiteindelijk de juiste keuzes te kunnen maken.

  De rol van de architect zien wij als de rol van de mediator waarbij wij de opdrachtgever gedurende dit gehele proces van schetsontwerp tot oplevering adviseren en bijstaan.

  Voor ons betekent ontwerpen naast het realiseren van een bijzondere gebouwde omgeving ook het creërenvan voorwaardenscheppende uitgangspunten die als katalysator dienen voor interactie tussen plek c.q. gebouw en gebruiker.

 2. Ruimtelijkheid

  Inmiddels hebben wij veel ervaring opgedaan in het veranderen, verbeteren en transformeren van gebouwen en omgevingen om deze weer vitaal te maken zodat geanticipeerd kan worden op veranderende wensen en behoeften.

  Bij elke ingreep dient voor ons de plek of het gebouw een karakter en een mentaliteit uit te stralen, een stijl is daar ondergeschikt aan. De stijl volgt daaruit voort maar is niet vooropgezet, zo wordt elke opdracht opnieuw met een open visie benadert.

  In onze ontwerpen streven wij naar een specifieke ruimtelijkheid die in de ervaring uitdaagt en in het gebruik flexibel is. Deze nagestreefde ruimtelijkheid is niet eenduidig te benoemen maar veelzijdig en gelaagd en geeft die specifieke meerwaarde aan het ontwerp die in de tijd kan veranderen, ook ten aanzien van de functionaliteit. De wijze waarop een plek of een gebouw gebruikt kan worden en kan anticiperen op een wisselend gebruik is essentieel.

 3. Duurzaamheid

  Duurzaam bouwen betekent voor ons dat de verschijningsvorm en het energiegebruik op een natuurlijke wijze duurzaamheid uitstraalt. Het gebruik van grondstoffen is eindig, belangrijk is om in de gebouwde omgeving te kijken hoe dit gebruik kan worden gereduceerd. Daarnaast dienen we op het gebied van energie verstandiger om te gaan met het gebruik van energie en mogelijk zelf het opwekken van duurzame energie in de gebouwde omgeving realiseren.

  Het gebruik van duurzame materialen en technieken is een absolute meerwaarde die op termijn besparen op exploitatie -en energiekosten. Duurzaam bouwen start met een goede gebouwschil en een verantwoord gebruik. Energiezuinige installaties zijn daar een aanvulling op.

  Niet in de laatste plaats zijn naast deze ecologische en energetische uitgangspunten zijn ook sociale en economische factoren belangrijk. De kwaliteit van de gebouwde omgeving staat of valt bij de(esthetische) waardering hiervan. De verschijningsvorm is dan ook een wezenlijke factor van duurzaamheid.


 • Sociale creativiteit

  In het ontwerp -en uitvoeringsproces vinden wij de inbreng van de opdrachtgever en de gebruiker essentieel. Dit betekent dat dit proces middels een open communicatie tussen alle betrokken partijen plaatsvindt om gezamenlijk tot een hoge architectonische kwaliteit te komen. Zeker in het begin van het proces vraagt dit om veel overleg middels ontwerpvarianten om uiteindelijk de juiste keuzes te kunnen maken.

  De rol van de architect zien wij als de rol van de mediator waarbij wij de opdrachtgever gedurende dit gehele proces van schetsontwerp tot oplevering adviseren en bijstaan.

  Voor ons betekent ontwerpen naast het realiseren van een bijzondere gebouwde omgeving ook het creërenvan voorwaardenscheppende uitgangspunten die als katalysator dienen voor interactie tussen plek c.q. gebouw en gebruiker.

 • Ruimtelijkheid

  Inmiddels hebben wij veel ervaring opgedaan in het veranderen, verbeteren en transformeren van gebouwen en omgevingen om deze weer vitaal te maken zodat geanticipeerd kan worden op veranderende wensen en behoeften.

  Bij elke ingreep dient voor ons de plek of het gebouw een karakter en een mentaliteit uit te stralen, een stijl is daar ondergeschikt aan. De stijl volgt daaruit voort maar is niet vooropgezet, zo wordt elke opdracht opnieuw met een open visie benadert.

  In onze ontwerpen streven wij naar een specifieke ruimtelijkheid die in de ervaring uitdaagt en in het gebruik flexibel is. Deze nagestreefde ruimtelijkheid is niet eenduidig te benoemen maar veelzijdig en gelaagd en geeft die specifieke meerwaarde aan het ontwerp die in de tijd kan veranderen, ook ten aanzien van de functionaliteit. De wijze waarop een plek of een gebouw gebruikt kan worden en kan anticiperen op een wisselend gebruik is essentieel.

 • Duurzaamheid

  Duurzaam bouwen betekent voor ons dat de verschijningsvorm en het energiegebruik op een natuurlijke wijze duurzaamheid uitstraalt. Het gebruik van grondstoffen is eindig, belangrijk is om in de gebouwde omgeving te kijken hoe dit gebruik kan worden gereduceerd. Daarnaast dienen we op het gebied van energie verstandiger om te gaan met het gebruik van energie en mogelijk zelf het opwekken van duurzame energie in de gebouwde omgeving realiseren.

  Het gebruik van duurzame materialen en technieken is een absolute meerwaarde die op termijn besparen op exploitatie -en energiekosten. Duurzaam bouwen start met een goede gebouwschil en een verantwoord gebruik. Energiezuinige installaties zijn daar een aanvulling op.

  Niet in de laatste plaats zijn naast deze ecologische en energetische uitgangspunten zijn ook sociale en economische factoren belangrijk. De kwaliteit van de gebouwde omgeving staat of valt bij de(esthetische) waardering hiervan. De verschijningsvorm is dan ook een wezenlijke factor van duurzaamheid.