Baldakijn Kasterleepark

Project: Baldakijn Kasterleepark-Belgiëplein in Nieuw Sloten, Amsterdam
Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam
Ontwerp: 1993
Realisatie: 1993

In het verlengde van het hek langs het Kasterleepark staat in het centrum van Nieuw Sloten het kunstwerk Baldakijn als schakel tussen de ruimte van het Kasterleepark en het Belgiëplein.
Letterlijk zwevend boven de trambaan krijgt deze overgang betekenis als autonome tussenruimte. De onderlinge positie van de diverse ruimtelijke structuren geeft de contour aan deze ruimte waarin leegte en onzichtbaarheid de structurele elementen zijn.
Het samengestelde skelet van verschillende in elkaar grijpende volumes neemt bezit van de ruimte zonder deze af te zonderen. Als de staart van een komeet beweegt het Baldakijn vanuit het park naar het plein en eindigt in een gekantelde kubus. De gelaagdheid van het strekmetaal waaruit de kubus is opgebouwd geeft diepte aan dit zwevende geheimzinnige middelpunt.