Basisschool Aldoende

Project: schoolgebouw Tweede Boerhaavestraat 47-51, Amsterdam
Opdrachtgever: Stadsdeel Oost-Watergraafsmeer, Sector WOS; Afdeling Beheer Onderwijs
Ontwerp: 2004
Realisatie: 2007
Publicatie: Scholenbouwatlas; verbouwen als nieuwe opgave voor basisscholen en kindcentra; 2015

De locatie betreft een van oorsprong klassiek schoolgebouw uit het begin van de vorige eeuw, ingericht naar klassikaal onderwijs met een strenge scheiding van ruimten en functies.

Deze inrichting beantwoordt niet meer aan het Dalton onderwijs van de gebruiker, basisschool Aldoende. Veel meer dient het schoolgebouw de uitstraling te krijgen van een multimedia leeromgeving waarbinnen leerlingen individueler onderwijs kunnen genieten met een sterke nadruk op zelfontwikkeling –en ontplooiing.

Daartoe wordt de gesloten plattegrond van het schoolgebouw opengebroken om plaats te bieden aan een flexibel en meervoudig ruimtegebruik met extra mogelijkheden voor beeldende vormgevingvakken. Een gescheiden gebruik van het gebouw door derden wordt mogelijk door een nieuw centraal trappenhuis. Verders zijn de twee gymzalen aan weerszijden door gescheiden entrees door derden buiten reguliere schooltijden te gebruiken.