Vierde Montessorischool de Pinksterbloem Amsterdam

Project: interne verbetering 4e Montessorischool de Pinksterbloem, Amsterdam
Opdrachtgever: Stadsdeel Amsterdam Oost; STAIJ;Samen Tussen Amstel en IJ
Ontwerp: 2010
Realisatie: 2011
Publicatie: Scholenbouwatlas; verbouwen als nieuwe opgave voor basisscholen en kindcentra; 2015

Ten behoeve van de interne verbetering van de 4e Montessorischool de Pinksterbloem zijn twee ruimten heringericht; het souterrain en de centrale hal.
Oorspronkelijk functionerend als fietskelder en berging is het souterrain aangepast aan het gebruik als praktijkruimte.

In de centrale hal zijn de bestaande vloerniveaus aan weerszijde van de bestaande vide onderling met elkaar verbonden door een nieuwe tussenvloer (in de woorden van de leerlingen: de brug). Deze nieuwe tussenvloer is dusdanig vormgegeven dat de ruimtelijkheid en de hoogte van de hal via verschillende kleine vides ervaarbaar is gebleven. Enerzijds voegt de nieuwe ingreep zich naar de ruimte, anderzijds wilt het eigenwijs zijn en contrasteert het in de materialisatie. De nieuwe vloer is bruikbaar als overloop -en taakruimte van de omringende groepsruimten en ondersteunt het Montessori onderwijs. Garderobes aan weerszijden vormen een geïntegreerd onderdeel van het ontwerp.

Een platformlift is geplaatst die de verschillende niveaus ontsluit en een geboden toegankelijkheid mogelijk maakt.
De prachtige graffiti die de leerlingen op de bouwborden tijdens de uitvoering hebben aangebracht is bewaard gebleven op panelen die het trappenhuis naar het souterrain sieren.