inrichting HC AthenA Amsterdam

Project: inrichting clubhuis HC AthenA
Opdrachtgever: St. Acropolis en HC AthenA
Ontwerp: 2014
Realisatie: 2014-2015
Samenwerking: Marijn den Breejen (den Breejen & Fuhring), Aat Kruiswijk, Suzanne Bonarius, Mik Rijnhart, Bert Nelissen en vrijwilligers HC AthenA

Als lid van hockeyvereniging HC AthenA te Amsterdam dragen wij de club een warm hart toe en hebben de binnenruimte en buitenruimte van het clubhuis vormgegeven en gezamenlijk uitgevoerd met vrijwilligers. Gerelateerd aan het (duurzame) karakter van de club is uitgegaan van zoveel mogelijk hergebruik van materialen.
Ondersteund door Sportparkbeheer van het Stadsdeel Oost is een bestratingspatroon van tegels en klinkers aangelegd. Centraal op dit nieuwe terras staat de zgn. mikadobank. Met gerooide bomen uit Amsterdam (Flevopark) is de bank samengesteld uit grote balken die willekeurig op elkaar geplaatst een collectieve zit -en hangplek vormen. Daarnaast zijn er een aantal verschillende zgn. deckchairs ontworpen, verrijdbare terrasbanken op voormalige onderstellen van de Deutsche Post. Mikadobank en deckchairs nodigen uit tot een wisselend gebruik op een levendig terras.
In het clubhuis zijn de oude, houten zaalhockeybalken waar de club ooit mee is gestart verwerkt in tafels met stalen onderstellen. De bar, geen eenvormig lang element maar met een driedeling, is opgetrokken uit kops bamboehout en beton. Boven de bar hangt een wolkenlamp van willekeurig geplaatste bollampen en schermt de ruimte naar de open keuken af. Gebrek aan opslagruimte wordt gecompenseerd door grote verrijdbare zwarte transportkisten.
Een meerwaarde van dit project is voor ons kennis met elkaar delen en letterlijk samen bouwen wat een club tot een vereniging van mensen maakt.