MFA de Edelsteen

Project: Multifunctionele Accommodatie de Edelsteen, Smaragdplein 3-5, Amsterdam
Opdrachtgever:Stadsdeel Zuid, Amsterdam, DMO/ Programma maatschappelijke Investeringen
Ontwerp: 2008
Realisatie: 2010

Het Gemeentelijk Monument de Edelsteen in de Diamantbuurt te Amsterdam is volledig heringericht ten behoeve van de huisvesting van een multifunctionele accommodatie. Aan het ontwerpproces hebben gebruikers uit de buurt actief deelgenomen wat heeft geresulteerd in een verzameling van  uiteenlopende functies die een plek in het gebouw hebben gekregen: een beheerdersruimte, ontmoetingsruimte, kookruimte, speelzaal incl. kleedruimten, artist-in-residence ruimte, peuterspeelzaal, computerruimte, jongenskamer en meidenkamer, recreatieve ruimte, muziekruimte, film –en radiostudio, opnamestudio, film –en cursusruimte en diverse kantoorruimten.
Door de clustering van al deze functies is de basis gelegd voor een potentiële samenwerking tussen de verschillende gebruikersgroepen. Feitelijk wordt het gebouw gezien als één grote ontmoetingsruimte.
Om de mogelijkheden hiervoor te versterken zijn ruimtelijk ingrepen uitgevoerd die het gebouw een transparant karakter en een flexibel invulbare functionaliteit geven. De oorspronkelijke interne structuur van het gebouw is hersteld door het terugbrengen van de middencorridor. Naast de twee bestaande, gesloten trappenhuizen doorsnijden in aansluiting op deze middencorridor twee  nieuwe trappen diagonaal het gebouw zodat de verkeersruimten onderdeel worden van het totale functioneren van het gebouw.
Met behoud van herkenning van de bestaande structuur zijn ruimten samengevoegd en vergroot en ruimten verkleind door het invoegen van bijzondere ruimte-in-een-ruimte elementen. Duidelijk herkenbaar onderscheiden deze nieuwe ingrepen zich in vorm en materialisatie van de bestaande structuur van het gebouw.

Om het gebouw meer te verankeren in z’n directe omgeving wordt de naast gelegen buitenruimte bij het functioneren van het gebouw betrokken. De gesloten tuinmuur worden vervangen door een transparant hek met een geometrisch, kristallijn motief opdat meer contact met de voorgelegen openbare ruimte mogelijk wordt.