Olympiaschool Amsterdam

Project: renovatie en restauratie Olympiaschool
Opdrachtgever: OOadA; Openbaar Onderwijs aan de Amstel
Ontwerp: 2012
Realisatie: 2015

De Olympiaschool in Amsterdam Zuid, een monumentaal schoolgebouw uit 1932, heeft een ingrijpende renovatie en restauratie ondergaan. Het schoolgebouw, waarin van oorsprong drie van elkaar gescheiden scholen waren gehuisvest, is tot één functionele school getransformeerd waarbij het monumentale karakter daar waar mogelijk bewaard is gebleven.
Naast het klassikaal onderwijs is meer ruimte ontstaan voor een flexibelere en individueler onderwijs in kleinere groepjes. De van oorsprong klassieke opbouw van gangen en lokalen is doorbroken door in de scheidende schachtenwand zgn. coupes op te nemen. Coupes met een schuifloket die de lokalen met de gangen verbinden en zorgen voor een transparanter en lichter interieur.
Originele details zijn bewaard c.q. hersteld door naar origineel materiaal te reproduceren (o.a. monumentaal vloertegelwerk).
Gevonden originele schoolwandplaten en gefreesde afbeeldingen van vroegere landen stempels zijn in het interieur verwerkt.
De monumentale kap van het schoolgebouw is gebruikt voor een geavanceerde wtw -installatie die middels luchtslangen de ruimten ventileren conform eisen Frisse Scholen klasse B.
De delen van het schoolgebouw zijn bouwkundig en installatietechnisch gecompartimenteerd voor gebruik door derden.