restauratie buitenkozijnen en dak Theo Thijssenschool Amsterdam

Project: restauratie buitenkozijnen en dak Theo Thijssenschool
Opdrachtgever: Openbaar Onderwijs aan de Amstel (OOadA)
Ontwerp: 2012
Realisatie: 2013

Het schoolgebouw is gerestaureerd waarbij de daken en de buitenkozijnen zijn hersteld. Leidraad voor de restauratie waren de oorspronkelijke tekeningen en detailleringen uit het Stadsarchief van Amsterdam. Alle bestaande, enkele beglazing is vervangen door monumetaal isolatiebeglazing. Van vele kozijnen waren de originele detailleringen in de loop der tijd verdwenen, deze zijn in het nieuwe ontwerp hersteld.
Het Welstandsadvies luidde: Het restauratieplan is grondig en uitgebreid uitgewerkt en voorziet in het herstel van de verloren oorspronkelijke detaillering. Dit is een positieve ontwikkeling. De modernisering van de beglazing is in het plan goed overwogen en aangepast aan het gewenste architectuurherstel. Het plan heeft dan ook acceptabele gevolgen voor de monumentale waarden.
Een kleine, stedenbouwkundige ingreep is de voorheen afgesloten Ratelwachtsteeg visueel weer te openen en te begrenzen met een nieuw hek waarin de karakteristieke loop van de zwembadpas van Theo Thijssen is verwerkt.