Tiende Montessorischool de Meidoorn

Project: uitbreiding 10e Montessorischool de Meidoorn, Amsterdam
Opdrachtgever: Stadsdeel West, AWBR (Amsterdam West Binnen de Ring)
Ontwerp: 2008
Realisatie: 2011

Onderzocht is hoe het schoolgebouw van de 10e Montessorischool de Meidoorn, daterend uit 1912, in haar kapverdieping kan worden uitgebreid t.b.v. onderwijsactiviteiten voor vier groepsruimten met de mogelijkheid voor een wisselend gebruik (teamruimte, ouderkamer, naschoolse activiteiten) in het kader van brede school activiteiten. Specifieke aandacht vraagt de toegankelijkheid en de daglichttoetreding van deze verdieping.

Het bestaande splitlevel niveau tussen de kap en de gang is bepalend voor de ruimtelijke en functionele indeling tussen groepsruimten en nevenruimten. Een indeling die een flexibel en wisselend gebruik mogelijk maakt en waarbij het karakter van een zolderverdieping als avontuurlijke ruimte behouden is gebleven.

Aansluitend op de symmetrie van het gebouw vormen grote dakkapellen aan de neutrale achterzijde een nieuwe expressieve voorzijde, uitgevoerd in de materialen in zink en glas.