Vinse School Amsterdam

Project: herinrichting Haarlemmerstraat 132 t.b.v. de Vinse School
Opdrachtgever: ZAAM; interconfessioneel voortgezet onderwijs
Ontwerp: 2014
Realisatie: 2015

Het monumentale pand aan de Haarlemmerstraat 132 te Amsterdam, de voormalige St. Antonia meisjesschool, is weer in gebruik voor onderwijs door de Vinse School. De Vinse school beoogt leerlingen een leeromgeving te bieden waarin ze zich maximaal kunnen ontplooien en baseert zich op succesvolle pedagogiek en didactiek, zoals het ’Finse model’. Een grote groep leerplichtigen zou met meer plezier naar school gaan en daardoor beter presteren als er meer aandacht is voor creatieve en inventieve vakken en persoonlijke ontwikkeling.
De aanpassingen die binnen het bestaande schoolgebouw zijn uitgevoerd betreffen brandpreventieve maatregelen en onderwijskundige maatregelen.
De oorspronkelijke structuur van het gebouw legt de beperking op van één vluchtroute en die is met bouwkundige en installatietechnische voorzieningen gewaarborgd. Karakteristieke interne puien en originele plafondhoogten zijn hersteld en brengen een deel van de oorspronkelijke stijl terug. Wand -, vloer -en plafond afwerkingen zijn sober en doelmatig afgewerkt, het is aan de Vinse School om vanuit hun onderwijsprogramma invulling te geven aan de verdere inrichting.