Voorschool de Parel en de Pool

Project: voorschool de Parel en de Pool, Amsterdam
Opdrachtgever: Stadsdeel Amsterdam Centrum; Sector Welzijn; Afdeling LSI
Ontwerp: 2001
Realisatie: 2003

Op het bestaande scholenterrein van de basisscholen de Parel en de Pool te Amsterdam is een uitbreiding gerealiseerd binnen ontwikkelingen van de brede school.

Naast het reguliere onderwijs bieden de scholen een uitgebreider pakket van voorzieningen aan ouders en leerlingen. Twee grote ruimten worden aangeboden ten behoeve van voor- en vroegschoolse educatie, overblijven, computereducatie, dramatische expressie etc. De gemeenschappelijke hal is ingericht als ouderkamer en verbindt de verschillende ruimten.

De ouderkamer wordt gezien als startpunt voor ouderbetrokkenheid. Deze betrokkenheid van ouders is belangrijk voor de motivatie, de leerprestaties en het gevoel van welbevinden van de kinderen.

Vanuit financiële overwegingen is het gebouw gerealiseerd in een prefab bouwsysteem. Binnen de mogelijkheden van dit systeem is gezocht naar verbijzonderingen die het gebouw een eigen uitstraling geven. Twee volumes schuiven in elkaar, op de begane grond uitgevoerd in metselwerk aansluitend op de bestaande bebouwing en op de eerste verdieping uitgevoerd in een stalen beplating.

Het gebouw is gefinancierd uit middelen van Europese fondsen.