Woning Zanddwarsstraat Amsterdam

Project: Woning Zanddwarsstraat/ Onkelboerensteeg, Amsterdam
Opdrachtgever: particulier
Ontwerp: 2000
Uitvoering: 2003

Op een binnenstedelijke locatie achter de Zuiderkerk te Amsterdam bevinden zich enige voormalige koetshuizen. Eén van deze koetshuizen bestond oorspronkelijk uit twee bouwvolumes die in de loop van de tijd zijn samengevoegd tot één gebouw met als bestemming bedrijfsruimte. Van dit gebouw is een gedeelte gesloopt om plaats te maken voor een uitbreiding in drie verdiepingen als woning.
Het betreft hier een inpandige situatie waarbij toetreding van daglicht en uitzicht op de Zuidertoren bijzondere aandacht verdient. Hiertoe wordt een zone met trappen en vides ingezet tussen de oudbouw en de nieuwbouw, die tevens de verschillende niveaus ontsluit. De positionering van de trappen, bordessen en vides geeft de ruimte tussen de oudbouw en nieuwbouw een bijzondere ruimtelijkheid en openheid. De verkeersruimte wordt zo onderdeel van de verblijfsruimte. De beperking van het beschikbare grondoppervlak wordt hiermee ruimschoots gecompenseerd.
Toegepast zijn natuurlijke materialen en kleuren: gebakken gevelsteen, pleisterwerk, aluminium kozijnen, merbau raamwerk, zinken dak.
De woning is met de voorgevel georiënteerd op de smalle Onkelboerensteeg. Twee grote raampartijen manipuleren de schaal van de gevel in relatie tot de smalle steeg. Subtiele verschillen in indeling geven de gevel een gelaagdheid in detaillering.